Svetlana Janković

Svetlana Janković oficirka Vojske Srbije po zanimanju, u činu potpukovnice. U vojsci zaposlena od 1989. godine. Do penzije radila u Institutu za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane, i bila je imenovano lice za pitanja rodne ravnopravnosti Ministarstva odbrane u Koordinacionom telu Vlade za rodnu ravnopravnost. Dva puta (2010-2015. i 2016-2020.) je bila članica radnog tima Vlade Republike Srbije za izradu Nacionalnog akcionog plana za implementaciju Rezolucije „Žene, mir, bezbednost“ 1325 SB UN. Magistrirala je u oblasti nauka odbrane, bezbednosti i zaštite i doktorandkinja na Fakultetu bezbednosti. Bila je asistent na predmetu „Bezbednost i zaštita“, trener za predmet „Liderstvo“ i istraživač saradnik. Po penzionisanu, u saradnji sa misijom OEBS u Srbiji radila u Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije kao konsultantkinja za rod i bezbednost (2018 - 2019). Sada je angažovana kao saradnica Centra za dijalog i toleranciju iz Čačka, Fonda socijalne i demokratske inicijative iz Beograda, Centra za podršku ženama iz Kikinde i Global analitike iz Sarajeva. Dobitnica nagrade Anđelka Milić u 2018. godini za izuzetne dopriose unapređenju rodne ravnopravnosti. Autorka je većeg broja naučnih i stručnih radova od monografskog karaktera i preko 40 članaka u naučnim časopisima i zbornicima, stručnih radova u okviru naučnih projekata matičnog Instituta. Njeni najnoviji radovi posebno su fokusirani na probleme rodne ravnopravnosti u oružanim snagama, položaju žena u vojsci, uticajima ferminističke teorije i aktivizma na promene javnih politika u svetu i u Srbiji, pitanjima inkluzivne bezbednosti, rodnih aspekata prirodnh katastofa i sl.

Kontakt
E-mail: svetlana.jankovic.cacak@gmail.com
Telefon: 063 723 4932

Svetlana Janković: objavljeni radovi

2019. Marginalizovan društveni položaj starijih žena. 345-352.

U. Položaj marginalizovanih grupa u društvu.
Ur. Nebojša Macanović. Banjaluka: Centar modernih znanja.
Beograd : Resursni centar za specijalnu edukaciju.
ISBN 978-99976-761-2-2
COBISS.RS-ID 8131096

Ključne reči: starije žene, diskriminacija po osnovu starosti, siromaštvo starijih žena, marginalizacija, smanjena lična bezbednost, nasilje, femicid

2019. Rat i mir – kroz delo Ksenije Atanasijević. 20-21.

U: Ksenija Atanasijević, O meni će govoriti moja dela.
Ur: Zorica Mršević, Marko Jovanović
ISBN 978-86-7093-222-7
COBISS.SR-ID 279298060

Ključne reči: Doktrina pacifizma, kritika društvenih događaja, poštovanje ljudske ličnosti, Mala ženska antanta

U koautorstvu sa Zoricom Mršević

 

U koautorstvu sa Zoricom Mršević, u okviru projekta: Društvene transformacije u procesu evropskih integracija – multidisciplinarni pristup. Finansirano od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. br. III 47010

Women in entrepreneurship – a condition for equality assurance. 133-140.

Mršević Z., Janković S., 2020.
In: Life Cycle Engineering and Management Ed: Popović Branko, Papić Ljubiša.
Prijevor: DQM International Center.
In: Life Cycle Engineering and Management ICDQM – 2020.
ISBN 978-86-86355-42-3
COBISS.SR-ID 19256329

Ključne reči: Security risks, gender aspect, gender analysis, women entrepreneurs.

Zaštita ljudskih prava migrantkinja 35 – 48

Mršević Z., Janković S., 2019.
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol 38 - 2 / 35-48
ISSN: 0350-2694
UDK: UDK: 305-055.2-054.73

U tekstu se analizira migracija kao rodno diferencirano profilisan fenomen s obzirom da se položaj migrantkinja znatno razlikuje od položaja muškaraca migranata tokom celog migratornog ciklusa. Navode se dokumentovani rodno diferencirani oblici kršenja ljudskih prava migrantkinja u zemljama porekla, zemljama tranzita i zemljama krajnjeg odredišta; specifičnosti u pogledu pravnih migracionih statusa, sektora u koje migriraju, oblika rodno zasnovanog zlostavljanja koje pretrpe gotovo u svim fazama migratornog ciklusa. Izlažu se faktori koji utiču na migraciju žena, okolnosti koje doprinose posebnoj ranjivosti mnogih migrantkinja i njihovom suočavanju sa rodno zasnovanom diskriminacijom kao uzrokom i posledicom kršenja ljudskih prava. Posebna pažnja poklonjena je standardima ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, kao i međunarodnim preporukama zaštite ljudskih prava migrantkinja, kojima se promovišu procedure bezbedne migracije i obaveza poštovanja, zaštite i ostvarivanja ljudskih prava žena tokom ciklusa migracije.

Ključne reči: ljudska prava migrantkinja, rodni aspekti migracija, faktori ženske migracije, bezbedna migracija, međunarodni standardi

https://www.iksi.ac.rs/zbornik_arhiva/zbornik_iksi_2_2019/zbornik_iksi_2_2019_zorica_mrsevic_svetlana_jankovic.pdf

Practical lessons of past European disasters 279 – 291

Mršević Z., Janković S., 2019.
In: International scientific conference “ARCHIBALD REISS DAYS”.
Ed: Stevo Jaćimovski
ISBN 978-86-7020-431-7
ISBN 978-86-7020-190-3 (za izdavačku celinu)
COBISS.SR-ID 280685836

The subject of the paper is the necessity of paying attention to practical lessons of the past European disasters in order to improve adequate responses of today. The main goal is to show possible ways of improvement resilience of the countries and regions by implementing the principle of “build it better”, not only to domain of construction building, but also to societal relations. The method is critical analysis of the past disasters, e.g. the European tsunami happened about eight thousand years ago, the Little Ice Age occurred at the end of the 13th and beginning of the 14th century, the hurricane of 1674 in Northwestern Europe, and the Great Storm of 1703. There are presented relevant recent international documents which advocates the strengthening of preventative measures and the development of communities and nations resilience, in relation to the consequences of disasters, combined with the current gender theory demands. The most significant result of the paper is raising risk awareness that disasters do not always hit “others and other continents”, but could happen in Europe too.

Keywords: disaster prevention, resistance strengthening, practical lessons from past European disasters, “build it better” principle

2019. Gender perspective of risk management related to disaster / accident risks 65-71.

Ed: Papić Ljubiša.
In: ICDQM-2019 Life Cycle Engineering and Management. Proceedings.
Prijevor: The Research Center of Dependability and Quality Management.
ISBN 978-86-86355-40-9.
COBISS.SR-ID 276985100

Keywords: disasters/catastrophes, climate change, gender roles, gender responsibilities, risk management

2019. Rodno odgovorno budžetiranje – dug za socijalnu ravnopravnost str 21 – 30.

U: Dug i (ne)razvoj.
Ur: Vukotić Veselin, Šuković Danilo.
Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja.
ISBN: 978-86-7093-218-0.

Ključne reči: rodno odgovorno budžetiranje, socijalna ravnopravnost, inkluzija, transparentnost, rodno diferencirano prihodovanje i rashodovanje, primena u upravi, primena na lokalu

2018. Inkluzivna bezbednost kao način smanjenja rizika od katastrofa i pratećeg nasilja, str. 401 – 411.

U: Dug i (ne)razvoj.
U: Ne nasilju, jedinstveni društveni odgovor.
Ur: Nebojša Macanović
Banja Luka: Centar modernih znanja.
ISBN 978-99976-722-4-7
COBISS.RS-ID 7386904

Ključne reči: katastrofe, rodno zasnovano nasilje, Sendai okvir, tranformativni oporavak, inkluzivna bezbednost

2018. Istanbul Convention – obligation or needs, str. 253 – 259.

In: Life cycle engineering and management ICDQM – 2018.
Ed: Ljubiša Papić.
Prijevor: The DQM Research Center.
ISBN 978-6-86355-37-9
COBISS.SR-ID 264684556

Keywords: Istanbul Convention, domestic violence, discrimination against women, criminalization of various forms of violence, due diligence, protocols

2018. Challenges of inclusive security, 183-193.

In: Archibald Reiss Days - The VIII International Scientific Conference.
Ed: Darko Simović.
Beograd: Kriminalističko policijska akademija.
ISBN 978-86-7020-405-8
ISBN 978-86-7020-190-3

Keywords: inclusive security, women's physical security, challenges, risks, experiences: France, USA, disaster risk reduction

2018. Disaster Risk Reduction - Gender Aspects. 209 – 2016.

In., The proceeding of Human Security and New Technologies.
Ed., S. Stanarević, G. Mandić, Lj.Katić.
Beograd: Faculty of Security, Human Security Research Center.
ISBN 978-86—80144-30-6
COBISS.SR-ID 269449740

Keywords: disasters, women, gender relations, poverty, disaster risk reduction

2018. Žene preduzetnice – mogućnosti i ograničenja, str 207 – 216.

U: Preduzetništvo v. rentijerstvo.
Ur.:Veselin Vukotić, i dr.
Beograd: Institut društvenih nauka.
ISBN: 978-86-7093-201-2

Ključne reči: uspešne žene preduzetnice, rodno specifične prepreke, press clipping, fokus grupa Čačak, intervjui sa preduzetnicama

2018. Standard dužne pažnje po Istanbulskoj konvenciji Saveta Evrope. 184-201.

U., Ka evropskom društvu – ograničenja i perspektive.
Ur., Lilijana Čičkarić, Aleksandar Bošković.
Beograd: Institut društvenih nauka.
ISBN 978-86-7093-212-8
COBISS.SR-ID 269654796

Ključne reči: Instabulska konvencija, dužna pažnja, nasilje nad ženama, zakonske promene, promene u praksi postupanja institucija

2018. Uticaj feminističke teorije na učešće žena u oružanim snagama Srbije. 285 – 301.

U: Feministička teorija za sve.
Ur., Adriana Zaharijević, Katarina Lončarević.
ISBN 978-86-6425-051-1
COBISS.SR-ID 272239116

Ključne reči: žene u vojsci, antimilitarističke feministkinje, esencijalistička shvatanja, demilitarizacija, rodna ravnopravnost, ženska participacija, feminističke perspektive

2018. Migrantkinje 55 – 67.

. In., Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.
Ed., Zoran Pavlović.
Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.
Vol. 37, No 2, pp. 55 – 67. ISSN 0350-2694
UDK 341.231.14:314.151.3-055.2
343.988.054.73-055.2

Ključne reči: migrantkinje, izbeglice, silovanje, ubistvo, responsivnost institucija, patrijahalni odnosi, rodno zasnovano nasilje

2018. Local knowledge on the local ownership principle in Serbia. 1-13.

Facta universitatis: Law and Politics Vol. 16, No 1, 2018, pp. 1-13.
Niš: University of Niš.
ISSN 1450-5517 (Print)
ISSN 2406-1786 (Online)

Keywords: international actors, local ownership principle, learning sites, humanitarian industry, gender equality mechanisms in Serbia, transversal policy

2018. Uticaj feminističke teorije na učešće žena u oružanim snagama Srbije, str. 55

U: Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas (knjiga apstrakata)
Ur: Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević.
Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
ISBN 978-86-6425-040-5

Ključne reči: antimilitarističke feministkinje, esencijalistička shvatanja, demili¬tarizacija, rodna ravnopravnost, Rezolucija SB UN 1325, feminističke perspektive

2017. Učešće žena u oružanim snagama savremenog doba, 77-94.

Strani pravni život Vol 57, no 1: 77 – 94.
Institut za uporedno pravo.
ISSN 0039 2138
COBISS.SR – ID 86244103
UDK 355.11-055.2

Ključne reči: Žene u vojsci, žene u svetskim ratovima dvadesetog veka, američko, švedsko, izraelsko iskustvo, doprinosi povećanom učešću žena u vojnoj profesiji

2017. Primena principa lokalnog vlasništva: od viktimizacije do osnaživanja žena, 23-44.

Temida, vol. 20, br. 1, str. 23-44
ISSN: 1450-6637
COBISS.SR-ID 140099335
DOI: https://doi.org/10.2298/TEM1701023M

Ključne reči: lokalno vlasništvo, rodna ravnopravnost, međunarodni akteri, reforma sektora bezbednosti.

2017. Factors of women’s participation in armed forces 239-251.

In: Dani Arčibalda Rajsa.
Ed: Biljana Simeunović-Patić.
Beograd: Kriminalističko policijska akademija
ISBN 978-86-7020-378-5
COBISS-SR-ID 249244684

Keywords: women in armed forces, “Segal model” of factors multicollinearity, lack of men, national security, “Jenny effect", women generals

2017. Mehanizmi za rodnu ravnopravnost kao deo globalizacijskih trendova, 238-249.

U: Globalizacija i izolacionizam.
Ur., Veselin Vukotić, Danilo Šuković.
Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, Beograd.
ISBN 978-86-7093-170-1
COBISS.SR-ID 234512396

Ključne reči: Gobalizacijski „meki“ uticaji, kvota izborni sistem, tela za rodnu ravnopravnost, Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije UN SB 1325, OEBS, UN.

2017. Rodni pristup bezbednosti u pravnoj državi 149-166.

U: Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi.
Ur., Biljana Simeunović-Patić.
Beograd: Kriminalističko policija akademija.
ISBN 978-86-7020-379-2 (KPA)
COBISS.SR-ID 234302220

Ključne reči: rodni odnosi, sektor bezbednosti, oružane snage, antimilitaristička pozicija, Južna Afrika, učestvovanje žena u borbama.

2017. Improving the quality of functioning of the security sector gender mainstreaming 459-465.

In “DQM International conference Life style Engineering and Management.
Ed., Ljubiša Papić,
Prijevor: DQM Research Center.
ISBN 978-86-86355-35-8
COBISS.SR-ID 240575500

Keywords: security sector, gender perspective, women in the armed forces, security system

2017. Antidiskriminacioni mehanizam „osobe od poverenja“ u funkciji unapređenja rodne ravnopravnosti 574 – 581.

U: Čevrti naučno-stručni skup „Politehnika 2017“
Ur: Vesna Alivojvodić i drugi.
Beograd: Visoka škola strukovnih studija - Beogradska Politehnika.
ISBN 978-86-7498-074-3
COBISS-SR-ID 252201228

Ključne reči: rodna ravnopravnost, Rezolucija 1325 SB UN, institucije/mehanizami za rodnu ravnopravnost, „osobe od poverenja”